Thursday, March 31, 2011

halo

halo romo
kau belum membaptisku..

romo, aku rindu bau tanah basah
aku rindu segar rumput hijau

aku merindumu, romo

No comments: